Europese Normen / EN ISO normen / onderhoud

EN ISO 13688 Beschermende kleding algemene eisen

Algemene eisen waar beschermende kleding aan moet voldoen.

 • Deze internationale standaard norm specificeert de algemene prestatie eisen:
 • Onschadelijkheid van materiaal voor de gebruiker.
 • Eisen voor het Ontwerp, Comfort, Prestatie na veroudering
 • Maatspecificaties en Etikettering.
 • Door de fabrikant te leveren informatie.

EN 471 & EN ISO 20471

Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid voor professioneel gebruik beproeving- methoden en eisen

EN ISO 20471 klasse 1, 2, 3 High Visibility - Signaalkleding (fluor- oranje, geel en rood)

Bovenste getal het oppervlak fluorescerend en reflecterend materiaal (3 niveaus) en onderste getal kwaliteit van reflecterend materiaal (2 niveaus)

EN ISO 20471: Minimumeis materiaaloppervlak in m2.

  Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
Fluor materiaal 0,14 0,50 0,20
Reflectiemateriaal 0,10 0,13 0,20
Gecombineerd materiaal 0,20    

EN 471 & EN ISO 20471

Verkeersregelaarswet - Verkeersregelaarskleding

Vanaf 1 maart 2009 is er een nieuwe wet ingegaan voor verkeersregelaars, de Regeling Verkeersregelaars 2009. Voortaan dienen alle verkeersregelaars te voldoen aan de nieuwe eisen betreffende de kleding. Verkeersregelaarskleding bestaat uit een fluorescerend gele bovenkant en een fluorescerend oranje onderkant met een driehoek in van reflectiemateriaal.

EN 343 klasse 1/2/3

Beschermende kleding tegen regen tot 5 °C (slechtweerkleding)

X Bovenste getal waterdichtheid klasse 1,2,3

Uitgedrukt in mm waterkolom.
Weergegeven in 3 niveaus klasse 1 klasse 2 klasse 3
Materiaal voor de voorbehandeling 800mm Niet getest Niet getest
Naden voor de voorbehandeling 800mm 800mm 1300mmm
Materiaal na de voorbehandeling Niet getest 800mm 1300mmm

Y Waterdampweerstand klasse 1,2,3. (ademend vermogen)

Waterdampweerstand uitgedrukt in (Ret) m2
Weergegeven in 3 niveaus klasse 1 klasse 2 klasse 3
Ret (m2.Pa/W): 40 20 < Ret < 40 < 20

EN 13758-2

Beschermende kleding tegen UV straling

De UPF waarde (Ultraviolet protection factor) moet groter zijn dan 40 (UPF 40+)

ULTRAVIOLET PROTECTION

UPF-bereik* Bescherming % UV-blokkering Labelniveaus
15 - 24 Goed 93,3 - 95,8% 15,20
25 - 39 Zeer goed 96 - 97,4 % 25,30,35
40 - 50+ Uitstekend 97,5 - 98+% 40,45,50,50+
*UPF - Ultraviolet Protection Factor

EN 381-5 Veiligheidskleding - Bescherming tegen Kettingzagen

EN 381 Bescherming tegen manuele Kettingzagen

De Europese Norm EN 381 heeft betrekking op de veiligheidskleding voor gebruikers van kettingzagen. Deze norm bestaat uit een aantal onderdelen die telkens specifieke lichaamsdelen behandelen:

 • EN 381-5 : beenbeschermers
 • EN 381-7 : handschoenen
 • EN 381-9 : beenkappen
 • EN 381-11 : bovenlichaam

De norm voorziet een aantal klassen die op basis van de snelheid van de ketting worden getest.

 • Klasse 1 : 20 m/s
 • Klasse 2 : 24 m/s
 • Klasse 3 : 28 m/s

EN 381-5 Veiligheidskleding - Beenbescherming tegen Kettingzagen

Dit deel specificeert de eisen voor beenbeschermers en maakt op basis van de geboden bescherming een onderscheid tussen drie verschillende modellen (of designs) van beenbeschermers:

 • Model A en B zijn bedoeld voor professionele bosbouwers die perfect opgeleid en geïnformeerd zijn om in de Groensector te werken.
 • De kleding van model C zijn bestemd voor personen die het niet gewend zijn om met kettingzagen te werken.
type A type B type C
Model A biedt aan de voorkant van elk been 180° frontale bescherming plus 5 cm aan de binnenkant van het rechterbeen en 5 cm aan de buitenkant van het linkerbeen.

De bescherming begint op maximaal 5 cm van de onderkant van het been en stopt op minimaal 20 cm boven het kruis.
Model B is een kopie van model A en biedt 5 cm extra bescherming aan de binnenkant van het linkerbeen.

Beschermende zone

Model C biedt rond elk been volledige bescherming (360°). De bescherming begint op maximaal 5 cm van de onderkant van het been en stopt op minimaal 20 cm boven de voorkant van het kruis en op minimaal 50 cm onder de achterkant van het kruis.

EN 510

Beschermende kleding voor gebruik op plaatsen waar het risico bestaat te worden gegrepen door bewegende delen. (houtversnipperaar)

EN 14058

Beschermende kleding tegen koude met temperaturen hoger dan -5 °C

Niveaus:

 1. a: Thermische isolatie (Rct: 3 niveaus)
 2. b: Luchtdoorlaatbaarheid (3 niveaus) optioneel ("X" betekent niet getest)
 3. c: Waterdichtheid (Waterdichtheid; 2 niveaus) optioneel ("X" betekent niet getest)
 4. d: Icler: Basis thermische isolatie ; optioneel ("X" betekent niet getest)
 5. e: Icle: resulterende thermische isolatie ; optioneel ("X" betekent niet getest)

EN 342

Beschermende kleding tegen koude met luchttemperatuur lager dan -5 °C

Niveaus:

 1. a: (U) Icler; resulterende thermische basisisolatie (m2K/W). Gemeten op een "bewegende" mannequin (+ type referentieondergoed)
 2. b: (U) Icle; resulterende thermische isolatie (m2K/W). Gemeten op een statische mannequin (optioneel, "X" betekent niet getest)
 3. c: Luchtdoorlaatbaarheidsklasse (3 niveaus)
 4. d: Waterpenetratie-weerstandsklasse (2 niveaus) (optioneel, "X" betekent niet getest)

EN ISO 11611

Veiligheidskleding voor laswerkzaamheden en aanverwante processen

Bescherming bij laswerkzaamheden en aanverwante processen.

Dit type beschermende kleding volgens EN ISO 11611 is bedoeld om de drager te beschermen tegen gespat (kleine spatten gesmolten metaal), kort contact met vlammen, stralingswarmte van de vlamboog, en om de kans op een elektrische schok door kortstondig, per ongeluk contact met elektrische geleiders bij spanningen tot ongeveer 100 V d.c. in normale lasomstandigheden te minimaliseren.

De standaard is opgedeeld in twee klassen:

Klasse 1 Klasse 2
Bescherming bij lichte laswerkzaamheden en-situaties, waarbij lagere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden. Bescherming bij zware laswerkzaamheden en-situaties, waarbij hogere concentraties van spatten en stralingswarmte optreden.

EN 1149 -5

Veiligheidskleding voor werkzaamheden bij statische elektriciteit

Deze kledingstukken worden gebruikt in omgevingen waar er een risico van een explosie (ATEX omgevingen). Elektrostatische eigenschappen. De normering schrijft specifieke veiligheidskleding voor bij werkzaamheden met elektriciteit of elektrische apparatuur en waarbij het risico bestaat op een elektrische vlamboog. Vlamboog genormeerde kleding valt onder de PPE Directive Categorie III. Stofeigenschappen en het ontwerp van het kledingstuk zijn belangrijke parameters in de CE-markering van elektrische vlamboog kleding

Onze PPE-kleding zijn gemarkeerd met IEC 61482-2 welke beide testmethodes bevat voor de elektrische vlamboog: EN 61482-1-1 Open Arc test medium spanning (>1 000V) en EN 61482-1-2 Box test laag spanning (400V). Beide testmethodes bevatten verschillende risico niveaus.

De Open Arc test resulteert in een ATPV (Arc Thermal Performance Value) en/of EBT50-waarde (Energy Break Open Threshold), een vlamboogwaarde system voor de FR stof(lagen). Het resultaat wordt weergegeven in cal/cm² en houdt in dat deze energiewaarde een verwachte kans geeft om een tweede graad verbranding op te lopen (met een 50% waarschijnlijkheid). De waarde helpt u bij het maken van het juiste beschermingsniveau.

EN 61482-1-1 Open Arc test - Open Arc test, test het beschermingsniveau van de kleding bij een open vlamboog. Het resultaat wordt weergegeven in vier PPE-categorieën (voorheen genoemd HRC - Hazard Risk Category). We adviseren een buitenste laag met een minimale waarde van 8 cal/cm².

 • PPE 1 - 4-8 cal/cm²
 • PPE 2 - 8-25 cal/cm²
 • PPE 3 - 25-40 cal/cm²
 • PPE 4 - 40 cal/cm²

EN 61482-1-2 Box test - test het beschermingsniveau van de kleding door middel van een gestuurde directe vlamboog.

 • Klasse 1 - 168 kJ (4 kA, 400V)
 • Klasse 2 - 320 kJ (7 kA, 400V)

EN ISO 11612

Getest op elektrische vlamboog EN IEC 61482-1-2: 2007 (voormalig EN 531 en EN 1149-5). Beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog. Bescherming tegen hitte en vlammen.

De standaard is verdeeld in verschillende categorieën, waarbij de code letter aangeeft aan welke eisen het kledingstuk voldoet t.a.v. hitte en vlammen.
A1, A2 - Eisen voor beperkte vlamverspreiding;
A1: oppervlakte ontbranding
A2: rand ontbranding
B (1-3) - Bescherming tegen stromingswarmte en open vuur
C (1-4) - Bescherming tegen stralingswarmte
D (1-3) - Bescherming tegen gesmolten aluminiumspatten
E (1-3) - Bescherming tegen gesmolten metaalspatten
F (1-3) - Bescherming tegen contactwarmte

EN 14116

Beschermende kleding met een beperkte bescherming tegen vlamverspreiding

Beschermende kleding die aan deze internationale norm voldoet, is bedoeld voor het beschermen van de gebruiker tegen incidenteel en kortdurend contact met kleine vlammen in omstandigheden waarbij er geen significant hittegevaar is en zonder de aanwezigheid van een ander type hitte. Als bescherming tegen hittegevaren noodzakelijk is, wordt ISO 11612 aanbevolen.

Beschermende kleding conform EN ISO 14116 kan uit meerdere afzonderlijke kledingstukken of uit één kledingstuk met één of meer lagen bestaan. Alle materialen die claimen aan deze norm te voldoen, dienen een beperkte vlamverspreidingsindex van 1, 2 of 3 te hebben bij testen conform ISO 15025.

BEPERKTE VLAMVERSPREIDINGSINDEX
Index 1 (vlamverspreiding, brandende druppels en nagloeien)
Index 2 (zoals index 1 en inclusief gatvorming)
Index 3 (zoals index 2 en inclusief nabranden)
Als de index 1 (laagste niveau) is, kan het kledingstuk uitsluitend worden gebruikt over een kledingstuk met index 2 of 3. Index 1 mag geen con-tact met de huid hebben, bijv. nek en pols.

EN 13034

Beperkte beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën

Beperkte beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor chemicaliën beschermende kleding die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën (type 6)

Gebruik deze kleding in combinatie met andere kledingstukken die de bescherming bieden zoals vastgelegd in EN 13034. Een beschermingspak tegen vloeibare chemicaliën (type 6) dient ten minste de romp en de ledematen te bedekken, zoals bijvoorbeeld een overall uit één stuk of tweedelige pakken, met of zonder capuchon, sokken voor in laarzen of hoezen om laarzen. Een beschermingspak tegen vloeibare chemicaliën (type 6) is het laagste niveau van chemische bescherming en is geschikt voor gebruik als de risico's als gering zijn beoordeeld en een volledige barrière tegen het doordringen van vloeistoffen niet noodzakelijk is, d.w.z. in die situaties dat de dragers in staat zijn tijdig maatregelen te treffen als hun kleding in aanraking komt met vloeibare chemicaliën. Lage risico's kunnen bijvoorbeeld zijn mogelijke blootstelling aan lichte nevel of onbedoelde kleine spatten.

Het langdurig dragen van beschermingspakken tegen vloeibare chemicaliën kan resulteren in hittestress! Alle gebruikte materialen in beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën zijn getest en geclassificeerd zoals weergegeven in tabel 1. De constructie van de naden voorkomt niet alleen het binnendringen van vloeistof via stikwerk of andere componenten van een naad maar vormt ook nog eens geen belemmering voor het afstoten van de vloeistof.

Tabel 1: Prestatievereisten (EN 14325:2004)

Tests Testmethode Prestatievereiste
Schuurbestendigheid EN 530-2 Klasse 1: > 10 cycli
Doorscheurweerstand (trapezium) ISO 9073-4 Klasse 1: > 10 N
Treksterkte ISO 13934-1 Klasse 1: > 30 N
Weerstand tegen perforatie EN 863 Klasse 1: > 5 N
Afstoten van vloeistoffen* EN 368 Klasse 3: > 95%
Weerstand tegen doordringen van vloeistoffen* EN 368 Klasse 3: > 95%
*UPF - Ultraviolet Protection Factor

Het ontwerp van de kleding staat geen eigenschappen toe die ertoe leiden dat vloeibare chemicaliën ophopen of langere tijd in contact komen met het stofmateriaal. Het beschermingspak is ook getest op "zeven bewegingen", een praktische test om het afstoten en doordringen van vloeistoffen te beoordelen aan de hand van een lichte nevel en om te kijken of er hinder wordt ondervonden tijdens het dragen.

Tabel 2: Lijst van referentiestoffen voor het testen van het doordringen an afstoten van vloeistoffen

Chemische stof Gewicht concentratie % Temperatuur chemische stof °C (+/- 2 °C)
Zwavelzuur (H2SO4) 30 (water) 20
Doorscheurweerstand (trapezium) 20 (water) 20
O-xyleen Onverdund 20
Butaan-1-ol Onverdund 20
*UPF - Ultraviolet Protection Factor

EN 14605

Beschermende kleding tegen vloeibare chemische producten, met doordringingtest

Deze norm beschrijft beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën (type 3) en chemicaliën in nevelvorm (type 4) inclusief producten die een gedeelte van het lichaam beschermen. (type PB = Parts of body). Verkrijgbaar in verschillende types die de niveaus van bescherming aangeven. Wegens de complexiteit van het artikel dient u een zorgvuldige keuze te maken en informatie in te winnen.

EN ISO 12402 - Maritieme bescherming

Bescherming tegen verdrinking, koud water en hypothermie.

EN ISO 12402-5 (2006) / EN 393: 50N hulp bij drijven

Drijfvermogen niet groter dan 50N voor een gemiddelde volwassene. Voor gebruik in beschutte wateren waar grote stukken of drijvende toestellen de activiteit van de gebruiker zouden kunnen schaden of de gebruiker bedreigen, terwijl hulp nabij is en de gebruiker een bewust en competent zwemmer is.

EN ISO 12402-4 /EN 396: 150N reddingsvesten

Drijfvermogen niet groter dan 150N voor een gemiddeld volwassene. Voor een offshore gebruik of wanneer kleding tegen weer en wind gebruikt zijn.

EN ISO 12402-2 / EN 399: 275N Reddingsvesten

Drijfvermogen niet groter dan 275N voor een gemiddeld volwassene. Voor offshore gebruik in extreme omstandigheden, waar zware beschermingskleding of zware lasten zoals een gereedschapsriem worden gedragen.

EN 14404

Kniebeschermers voor werk in knielende positie

De standaard beschermers beschrijft beproevingsmethoden en eisen voor de knie voor gebruik in een knielende houding. De standaard maakt onderscheid tussen vier soorten en drie prestatieniveaus van de penetratie weerstand. Niveau 0 bieden geen bescherming tegen het binnendringen, 1 niveau bieden bescherming tegen doorvoeringen op een kracht van ten minste 100 N en niveau 2 beschermingen tegen doorvoeringen te leveren tegen een kracht van ten minste 250 N

EN 388

Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

 1. a. Weerstand tegen slijtage: op basis van het aantal cycli nodig om schuren door het monster handschoen.
 2. b. Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om te proeven van dwars door de bij een constante snelheid.
 3. c. Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om te proeven scheurt het.
 4. te proeven doorboren de met een punt van standaardafmetingen.

In alle gevallen, [0] geeft het laagste niveau van prestaties, als volgt:

  Performance Level Waardering
Test 0 1 2 3 4 5
a. Slijtvastheid (cycli) <100 100 500 2000 8000 -
b. Snijweerstand (factor) <1,2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Scheurweerstand (newton) <10 10 25 50 75 -
d. Perforatieweerstand (newton) <20 20 60 100 150 -

Öko-Tex Standard 100 getest op gezondheidsschadelijke materialen.

Fair Wear Foundation gekwalificeerd door overheid

Fair Wear Foundation door de Nederlandse overheid gekwalificeerd als keteninitiatief in het kader van het duurzaam inkoopbeleid. Bedrijven die zijn aangesloten bij Fair Wear Foundation voldoen daarmee aan de sociale voorwaarden die in het kader van dit beleid zijn gesteld en waarmee nationale en lokale overheidsinstellingen rekening moeten gaan houden. Tot nu toe zijn vijf initiatieven gekwalificeerd; Fair Wear Foundation is van die vijf het enige initiatief dat zich met de arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken bezighoudt.

MAURITZ IS LID VAN DE FAIR WEAR FOUNDATION EN DAARDOOR ERKEND ALS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEND BEDRIJF.

EN ISO Normen voor veiligheidsschoenen

EN ISO 20345 Veiligheidsschoenen

Voor alle categorieën zijn er fundamentele basiseisen en de veiligheidskenmerken gespecificeerd. De bescherm neus (staal, aluminium of kunststof) biedt voldoende bescherming tegen vallende voorwerpen, indeuk resistentie tenminste 200 Joule. De weerstand bij beknelling is 15.000 N. Alle schokdemping in de hak moet volgens de EN ISO 20345 standaard minimaal 20 Joule bedragen.

EN ISO 20345 S1

Voldoet aan alle essentiële basiseisen, uitgerust met belangrijke veiligheidsfuncties, zoals energieopnamecapaciteit aan de hielen, een gesloten hielbereik en een antistatische loopzool.

EN ISO 20345 S1P

Beantwoordt aan de essentiële basiseisen, maar is uitgerust met een tussenzool, beveiligd tegen penetratie van scherpe voorwerpen.

EN ISO 20345 S2

Gebaseerd op de essentiële basiseisen volgens EN ISO 20345 S1 zijn deze modellen gefabriceerd van speciaal gehydrofobeerd leder, dat bijzonder goed geschikt is voor omgevingen, waarin blootstelling aan vocht te verwachten is.

EN ISO 20345 S3

Voortbouwend op de norm EN ISO 20345 S2, zijn S3 modellen uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen. Bescherming tegen nattigheid wordt geboden door het bijzonder waterafstotende bovenleder. Een geprofileerde loopzool biedt optimale zekerheid tijdens het werken.

EN ISO 17249 S3 HRO HI CI WR

Veiligheidsschoenen voor gebruik bij motorkettingzagen

Weerstand tegen het snijden zaagketting

Klasse Max snelheid kettingzaag
1 20 m/s
2 24 m/s

Aanvullende eisen met bijbehorend initiaal.

P penetratie weerstand
C elektrische weerstand: antigeleidende eigenschappen
A elektrische weerstand: antistatische eigenschappen
HI warmte-isolerend
CI koude-isolatie
E energieopname (absorptie) bij de hiel
HRO warmteweerstand van de buitenzool tegen hitte
WRU waterdoorlaatbaarheid en wateropname van het bovenste deel van de schoen

Onderhoud

GEBRUIKERSINSTRUCTIES - Fluorescerende kleding

Zie hiervoor het waslabel van de kleding. Was apart of samen met andere EN471 of EN ISO 20471 gecertificeerde kleding, binnenste buiten. Om de functionaliteit van de reflectie striping optimaal te benutten, adviseren we het volgende: Gebruik geen wasmiddelen met bleekmiddelen die het fluorescerende materiaal afbreken. Drogen in droogtrommel of droogtunnel wordt niet aanbevolen.

High-Visibility waarschuwing. De kleding moet in goede conditie worden gehouden en moet regelmatig worden gecontroleerd op schade of slijtage. Dit zal na iedere wasbeurt herhaald moeten worden. Vervanging van het reflectiemateriaal moet worden overwogen als het beschadigd is. Regelmatige vervanging van de kleding voorkomt dat vuil zich aan het materiaal vastzet.

Copyright © Mauritz & Zn. | Advies en hosting door Serac.